Nr 5: Anna Åkerberg

Vilket yrke har du?
Utvecklare bibliotek

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Hur bibliotek genom nära samspel med sitt lokalsamhälle kan förbättra samhället och stärka individer.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag blev medlem i DIK under studenttiden och har följt förbundets verksamhet sedan dess. För några år sedan var jag med i en arbetsgrupp som skrev en rapport om bibliotekariens framtida kompetenser.