Nr 7: Bertha Ekstrand Amaya

Vilket yrke har du?
Arkeolog

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Jag brinner för arbetsmiljöfrågan då den är grundläggande för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen!

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag jobbar som arkeolog på Länsstyrelsen och dyker gärna på fritiden. I mitt uppdrag på facket har jag fokuserat på arbetsmiljöfrågor och vill gärna utveckla mig mer!