Nr 8: Charlotte Strömberg Eliasson

Vilket yrke har du?
Kulturutvecklare

Min hjärtefråga:
Rätten till en väl fungerande arbetsmiljö med en stark arbetsrätt.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Mitt intresse för samhällsutveckling och rätten till ett rättvist och hållbart arbetsliv. Samt min erfarenhet från engagemang i diverse demokratiska organisationer i civilsamhället.