Nr 9: Christopher Aqurette

Vilket yrke har du?
Verksamhetschef

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Den viktigaste fackliga uppgiften är att god arbetsmiljö och bra arbetsrätt gäller lika för alla.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Under större delen av mitt yrkesliv har jag har arbetat inom den idéburna sektorn med frågor som rör folkhälsa och minoriteters rättigheter. Detta är perspektiv jag tror kan göra DIK ännu lite bättre.