Nr 13: Eva-Lisa Holm Granath

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Samverkansfrågor och kompetensförsörjningsfrågor.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag brinner för arbetstagardelaktighet och samverkansfrågor.