Nr 14: Jimmy Nilsson

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Min strävan är att alla ska ha en bra organisatorisk och social arbetsmiljö, oavsett vilka arbetsuppgifter man utför, eftersom många spenderar större delen av sitt vakna liv på sin arbetsplats.