Nr 15: Joanne Posluszny-Hoffsten

Vilket yrke har du?
Konstnärinna och lärarinna i engelska.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Utbildning för invandrare, särskilt i kultur.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag tycker jag har erfarenhet som kan gynna DIK:s medlemmar, särkilt i kultur och utbildningsfrågor.