Nr 16: Johan Hatje

Vilket yrke har du?
Kulturledare (kultursektorn)

Vilken grupp tillhör du?
Student

Din hjärtefråga:
Barn och ungdomskultur

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag är kongressombud för jag brinner för barn- och ungdomskultur och vill verka för att alla barn och ungdomar skall få möjlighet att kunna ta del av bra kulturutbud oavsett ekonomisk bakgrund osv.