Nr 17: Johanna Jungeklint

Vilket yrke har du?
Jag är bibliotekarie.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Lönepolitik, medlemsvärvning och ökad medvetenhet om HBTQ-frågor.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill gärna lyssna in DIK-medlemmarnas behov, åsikter och idéer. Detta är viktigt för att vi tillsammans ska kunna påverka förbundets riktning framöver.