Nr 18: Lina Svanbrink

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Jag vill se fler bibliotekarier i skolbiblioteken med bra förutsättningar och god löneutveckling.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Genom att delta på kongressen får jag möjlighet att lyssna in vad som pågår i olika verksamheter samt kunna föra mina medlemmars frågor vidare till nationell nivå.