Nr 19: Linnéa Jahn

Vilket yrke har du?
Utställningsassistent, projektledare samt vice ordförande i Saco studentråd.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Uppvärdering av humanioran och humanisters villkor på arbetsmarknaden.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
För att jag är insatt i DIK:s verksamhet, jag kan mycket om Sacofederationen, jag har varit kongressombud tidigare samt att jag är en fena på att debattera!