Nr 20: Malin Larsson

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Kulturens och bibliotekens roll i samhället

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill vara kongressombud för att få möjlighet att påverka och ta upp de frågor som är viktiga för både mina medlemmar och för mig som lokalfacklig företrädare, bibliotekarie och medmänniska.