Nr 21: Marita Wästerfors

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du
Anställd

Din hjärtefråga:
De lokalfackliga företrädarna och deras möjlighet till fortbildning, stöd och hjälp.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag har lång erfarenhet som lokalfacklig och vet vad det innebär. Att få vara med att ta beslut som i slutändan påverkar medlemmarna känns viktigt.