Nr 22: Mikael Varenius

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Jag är skolbibliotekarie och intresserad av skolbibliotekariers arbetsvillkor.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
För att driva skolbiblioteksfrågor och skapa arbetsplatser som fler vill söka sig till.