Nr 23: Niels Knudsen

Vilket yrke har du?
Tv, Film, Reklam

Vilken grupp tillhör du?
Egenföretagare.

Din hjärtefråga:
Fackligt ny engagemang, rekrytering, med icke fackanslutna Film och TV-arbetare.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Har sett hur Teaterförbundet och Dramatikerförbundet misslyckas med att organisera Film och TV arbetare, jag vill verka för att DIK får en etablering inom Film och TV.