Nr 24: Niklas Mattsson

Vilket yrke har du?
Ordboksredaktör

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Lönebildning: för möjligheten till god löneutveckling, mot osakliga löneskillnader.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Vill bidra med mitt perspektiv som lokalfackligt engagerad inom den privata sektorn.