Nr 25: Nina Vilnegård

Vilket yrke har du?
Kultursekreterare

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Organisatorisk och social arbetsmiljö. Bra förutsättningar bidrar till utveckling på flera plan.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Engagerad och lyhörd lokalfacklig som med intresse sätter sig in i utvecklingsfrågor.