Nr 26: Patrik Nilsson

Vilket yrke har du?
Museum

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Att de samhällsbärande insatser våra medlemmar gör varje dag blir synliggjorda och värdesatta.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag brinner för våra frågor och för våra medlemmar och på kongressen vill jag gärna visa det.