Nr 27: Petra Nyberg

Vilket yrke har du?
Arkivarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Arbetsmiljö, både fysisk och social.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete men är ändå nyfiken, vill lära mig nytt och påverka. Jag är inte rädd för att säga min mening. Juridik är mitt specialintresse - tolka avtal är roligt.