Nr 28: Sara Faijersson

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Jämställdhetsfrågan och främjande av en god arbetsmiljö är mina två hjärtefrågor.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag värnar om att alla ska få komma till tals utifrån den stora mångfald vi har genom medlemmarnas yrkeskategorier.