Nr 30: Sofia Eriksson

Vilket yrke har du?
Gymnasiebibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Likvärdig tillgång till skolbibliotek för alla Sveriges elever.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag oroas över potentiell brist på nyutexaminierade kollegor. När arbetsgivare får svårt att rekrytera riskeras kvalitén inom våra verksamheter.