Nr 31: Therese Winder

Vilket yrke har du?
Kommunikatör

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Min hjärtefråga är arbetet kring arbetsmiljö, främst den psykosociala delen.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill gärna delta för att lära mig mera om DIK, vad det innebär att vara en aktiv medlem och knyta nya kontakter. Jag är relativt ny i mitt fackliga engagemang så det finns många luckor att fylla.