Nr 32: Thomas Persson

Vilket yrke har du?
Museipedagog/arkeolog

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för våra säsongsanställda medlemmar.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Engagerad lokalfacklig företrädare som tycker att det är viktigt att medlemmar i en ofta utsatt bransch har representanter som vågar driva viktiga frågor.