Nr 33: Tine Billing

Vilket yrke har du?
Barnkultursekreterare

Vilken grupp tillhör du?
Anställd.

Din hjärtefråga:
Kulturella rättigheter för barn och unga.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Att representera sina kolleger känns viktigt.