Nr 34: Ulrika Ahlberg

Vilket yrke har du?
Folkbibliotek

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Arbetsmiljöfrågor! Särskilt organisatorisk och social arbetsmiljö, alla ska må bra på jobbet.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Efter några års erfarenhet som skyddsombud vet jag att tillsammans är man starkare. Att få vara kongressombud vore en fin möjlighet att tillsammans med andra få bidra till det goda arbete som DIK gör.