Nr 3: Anna-Stina Takala

Vilket yrke har du?
Bibliotek, verksamhetsutvecklare.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd.

Min hjärtefråga:
Frågan om mångfald i förbundet är viktig. Även synligheten för våra yrken i samhällsdebatten.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag har ett engagemang för DIK som går många år tillbaka i tiden. Jag vill vara delaktig i att förbundet utvecklas vidare. Att de frågor DIK driver också är de som är viktiga för oss yrkesaktiva.