Nr 4: Anneli Modén

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
En god och hälsosam arbetsmiljö där människor känner sig behövda och ges möjlihet till utveckling.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
I en värld som ställer ställer stora krav på människor, både yrkesmässigt och privat, vill jag arbeta för att alla arbetsplatser ska vara en hälsosam, trygg och respektfull miljö att befinna sig i.