Nr 5: Audrey Lebioda

Vilket yrke har du?
Samlingsregistrator, Statens konstråd

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Förbättra dialogen arbetstagare/arbetsgivare, för att skapa en bättre arbetsmiljö i stort för alla.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag har redan fått vara kongressombud en gång. Jag har lärt mig en hel del sedan dess och vill fortsätta att vara en del av det visionära arbetet hos DIK.