Nr 7: Charlotta Abrahamsson

Vilket yrke har du?
Kultur och konst

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Att synliggöra vårt arbete och höja ersättningen för oss som arbetar inom kulturområdet.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag tror att DIK kan påverka kulturpolitiken och synen på arbetet inom kulturområdet och tillsammans kan vi göra skillnad.