Nr 9: Emma Nilsson

Vilket yrke har du?
Förbundssekreterare.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd.

Min hjärtefråga:
Ett tryggt arbetsliv med en stark anställningstrygghet, rättvisa löner och en bra arbetsmiljö.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag är väldigt intresserad av fackliga frågor och DIK:s medlemmar är också en viktig del i vår demokrati och vi behöver vara starkare än någonsin nu. Jag vill vara med och bidra till DIK:s framtid.