Nr 12: Henrik Betnér

Vilket yrke har du?
Kommunikatör

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Rättvisa arbetsvillkor för såväl anställda som frilansare.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Min breda erfarenhet av frilansande, vikarieträsk och anställning i mer eller mindre otydliga organisationer gör mig taggad för arbetsrätt i alla sammanhang.