Nr 13: Hilda Androls

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie/Handläggare

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Att genom samarbete med alla parter skapa förutsättningar för bra, fysisk och psykisk, arbetsmiljö.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag skulle vilja bli mer insatt i hur DIK fungerar på central nivå och kanske även få möjlighet att påverka.