Nr 14: Inger Dahlbom

Vilket yrke har du?
Kommunikationsstrateg

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Kommunicera och dokumentera mera - och för flera!

Motivera varför du ska vara kongressombud.
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." - Afrikanskt ordspråk. Jag vill gärna hjälpa medarbetarna och DIK att gå långt!