Nr 15: Ingimar Erlingsson

Vilken valkrets vill du tillhöra?
Stockholm

Vilket yrke har du?
Kommunikation