Nr 16: Jenny Modig

Vilket yrke har du?
Arkivarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Ömsesidig arbetsglädje på jobbet

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill medverka till en utveckling av DIK. Jag vill att DIK ska bli mer relevant för medlemmarna, som ett stöd i arbetslivet, såväl före, som under och efter.