Nr 16: Denice Marcia

Vilket yrke har du?
Handläggare Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd Malmö

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Kulturarbetarnas villkor på arbetsmarknaden

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Det fackliga arbetet hjälper mig att göra skillnad. Att vara vald som kongressombud skulle det betraktas som en naturlig del i mitt fackliga arbete