Nr 17: Josef Salih

Vilket yrke har du?
Kommunikatör

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Kommunikatörens status i organisationer och företag.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill föra frågan på dagordningen för att flytta fram positionerna. Frågan om mandat i förhållande till ansvar är oproportionerligt. Möjligheten att påverka sin vardag blir begränsad.