Nr 18: Josefin Moback

Vilket yrke har du?
Organisationssekreterare

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
En arbetsmarknad och ett arbetsliv med rättvisa villkor och utan diskriminering

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill vara med och påverka DIK att arbeta mot ett rättvist, jämställt och inkluderande arbetsliv, och ta en ännu större roll i samhällsutvecklingen.