Nr 19: Klara Ernemo

Vilket yrke har du?
Översättare

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Otrygga anställningar.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill vara en röst för de medlemmar som har otrygga anställningar.