Nr 20: Leo Bergman

Vilket yrke har du?
Kommunikation.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd
Student

Min hjärtefråga:
Lönevillkor.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Kongressombud sedan tidigare.