Nr 21: Mari Printz Norell

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie/informationssamordnare

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Bibliotekarier vid myndigheter och specialbibliotek med specialkompetens och multifunktionstjänster!

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag är medlem i DIK sedan länge, har arbetat på många olika typer av bibliotek och är nu skyddsombud på Högsta förvaltningsdomstolen och sitter i styrelsen för Saco-S Domstol på riksnivå.