Nr 22: Maria Sundström

Vilket yrke har du?
Konservator

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Arbetsmiljö - Lönefrågor - Kompetensutveckling

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag arbetar för att fler ska engagera sig och att facket ska få större inflytande.