Nr 23: Marie Wennberg

Vilket yrke har du?
Kreativ strateg

Vilken grupp tillhör du?
Egenföretagare

Min hjärtefråga:
Mångfald och inkludering

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag har lång och internationell erfarenhet av kommunikation, design och PR. Dessutom ett starkt samhällsengagemang.