Nr 24: Martina Tillbom

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Svårt, men jag tror att anställningsvillkor och arbetsmiljö är det jag skulle sätta högst.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag är ganska ny som lokalt ombud, men tycker att det är viktiga och spännande frågor och vill gärna lära mig mer.