Nr 25: Maud Almström Blom

Vilket yrke har du?
Arkivarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Samverkansavtal ger oss plattformar att mötas på olika nivåer. Tillsammans kan vi påverka.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Fackligt engagerad sedan 2006, tidigare ordförande för Riksarkivets Saco-S förening. Representerar DIK i Saco-S Representantskap. Deltog i kongressen 2015. Jag drivs av möjligheten att påverka.