Nr 26: Patrick Linderoth

Vilket yrke har du?
Bibliotek

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Arbetsmiljö.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Har viss erfarenhet av lokalfackligt uppdrag.