Nr 27: Peter Åvall

Vilket yrke har du?
Konsult inom IT

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Lönerevision och personutveckling

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag är arkeolog i grunden som har hamnat i finansbranschen och det finns en del att lära finansbranschens förhandlingskultur.