Nr 28: Pia Hasselrot

Vilket yrke har du?
Handläggare med områdesansvar

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Att delta i arbetet för att skapa en god arbetsmiljö.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Kunnig, kompetent och engagerad.