Nr 29: Roger Gripengren

Vilket yrke har du?
Student inom humaniora

Vilken grupp tillhör du?
Student

Din hjärtefråga:
Studentemedlemmarnas rättigheter och mindre smussel inom DIK.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Som avsatt studentordförande - efter en ytterst märklig process - vill jag ge en röst för studentmedlemmarnas rättigheter så kontinuiteten från DIK-student kan bevaras.