Nr 30: Sofia Hällgren

Vilket yrke har du?
Pluggar konst

Vilken grupp tillhör du?
Student

Min hjärtefråga:
Frågan kring cancersjukdomar.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill göra gott samt hjälpa andra. Jag brinner för sjukdomsfrågan.