Nr 32: Vendela Engblom

Vilket yrke har du?
Digital utveckling

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Rimliga arbetsvillkor och mindre stress.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Kollegor brukar lovorda mitt minne och min överblick - jag lovar att använda mina förmågor för allas bästa.